Các giáo viên trong trường của tôi thường xuyên sử dụng nó như một trò chơi và ra các câu đố cho học sinh. Học sinh có thể dễ dàng truy cập từ bất kì thiết bị điện tử nào kể cả điện thoại di động.