Attachments:

2020-KH-GDTrH-KhaoSatCongTacChuanBiThiTHPT_202006240504236360_1signed890_2signed208_2signed767.pdf

LỊCH LÀM VIỆC

09/07/2020 - 16/07/2020
PHT Võ Thái Sang Dự và báo cáo Kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Ngày 09/07/2020 07:00 am - 09:30 am Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver28052020)
Thầy Lâm Thìn, Cô Trịnh Thị Trúc Ly, Cô Thạch Thị Đavine, cô Phạm Thị Thu Huệ, thầy Nguyễn Hữu Phước, cô Nguyễn Thị Mỹ Cầm cùng dự.
Thầy Sang chuẩn bị nội dung và báo cáo theo KH 1144/KH-SGDĐT

Attachments:

2020-KH-GDTrH-KhaoSatCongTacChuanBiThiTHPT_202006240504236360_1signed890_2signed208_2signed767.pdf

Kiểm tra chéo hồ sơ thi TN THPT 2020 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sóc Trăng
Ngày 10/07/2020 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver28052020)
Thầy Lâm Thìn, Nguyễn Nhật Trường, cô Trịnh Thị Trúc Ly, cô Thạch Thị Đavine cùng đi
Thực hiện theo công văn số 1132/SGDĐT-KTQL
Thầy Sang học lớp SĐH
Ngày 11/07/2020 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver28052020)
Thầy Sang thi kết thúc học phần lớp SĐH
Ngày 12/07/2020 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver28052020)
Tổng kết năm học
Ngày 13/07/2020 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver28052020)
Nộp hồ sơ HSG Toàn cấp về Sở GDĐT
Ngày 14/07/2020 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver28052020)