11 Cách Sử Dụng Kahoot Trong Lớp Học!

Các giáo viên trong trường của tôi thường xuyên sử dụng nó như một trò chơi và ra các câu đố cho học sinh....
video

Quản Lý Lớp Học: Những Gì Bạn Có Thể & Không Thể Kiểm Soát

Là một giáo viên, thật dễ dàng để nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát mọi khía cạnh của lớp học. Tuy nhiên, thực...

Phân Loại 5 Nhóm Nội Quy Trong Lớp Học

Trong các bài viết trước đây của tôi, có nhiều ý kiến ​​tranh luận về việc liệu có cần phải đưa ra các nội...

Làm Thế Nào Để Biến Sự Phân Tán Trong Lớp Học Thành Công Cụ...

Hãy so sánh hai lớp học. Hai lớp này đều có năng lực trình độ tương đương nhau, hành vi của học sinh về...

Announcing a specification for PHP

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Building a Gimbal in Rust: An Introduction

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Let’s Build a Traditional City and Make a Profit

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

How Internet Providers Get Around War Zones

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Workout Routine for Big Forearms and a Crushing Grip

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Building an API in 60 seconds, without any server setup

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ